משחת שיניים ״טיפוח מורכב״ הימלאיה

Himalaya's Complete Care Toothpaste, with its rare selection of herbal ingredients rich in anti- oxidants, has been specially developed to make teeth and gums strong. Toothache Tree, found in the valley of the subtropical Himalayas, is excellent for bleeding gums. This lemon-scented tree has been used in home remedies around the world to relieve toothaches.

170 ₽

משקל 100 גרם

Write a review

משחת שיניים ״טיפוח מורכב״ הימלאיה

משחת שיניים ״טיפוח מורכב״ הימלאיה

Himalaya's Complete Care Toothpaste, with its rare selection of herbal ingredients rich in anti- oxidants, has been specially developed to make teeth and gums strong. Toothache Tree, found in the valley of the subtropical Himalayas, is excellent for bleeding gums. This lemon-scented tree has been used in home remedies around the world to relieve toothaches.

Related Products

Top