• לפרטים והרשמה! לפרטים והרשמה!

    יוגה וידע עצמי, קורס מורי יוגה

  • לפרטים על אופן חישוב המשלוח. לפרטים על אופן חישוב המשלוח.

    המוצרים הכי טובים ישירות מהודו!

0 Review(s)
Amla, Almond Oil, Reetha, Bhringraj, Harathki, Henna, Neem Base Q.S
260 ₽
In Stock
0 Review(s)
Himalaya's Complete Care Toothpaste, with its rare selection of herbal ingredients rich in anti- oxidants, has been specially developed to make teeth and gums strong. Toothache Tree, found in the valley of the subtropical Himalayas, is excellent for bleeding gums. This lemon-scented tree has been used in home remedies around the world to relieve toothaches.
170 ₽
In Stock
0 Review(s)
SELFKNOWLEDGE YOGA TEACHERS TRAINING COURSE Duration: 28 DAYS RSY 200 course is certified by the World Yoga Alliance and is Internationally recognized. After completion of the course, certificate is issued by World Yoga Alliance and also by the I Sky foundation to the student which is valid all over the world.
12,000 ₽
In Stock
0 Review(s)
Teatree Essential Oil provides relief from cold, sinusitis Soothes muscle aches and arthritis Prevents boils and other skin infections Controls dandruff Cleans and clears skin directions: Take an adequate amount of this oil and dilute it with your carrier oil. Gently massage on your body. Can also be diluted with bathing water.
700 ₽
In Stock
0 Review(s)
אספטידה (הינג) - תחליף לשום ובצל
90 ₽
In Stock

Top