• לפרטים והרשמה! לפרטים והרשמה!

    יוגה וידע עצמי, קורס מורי יוגה

  • לפרטים על אופן חישוב המשלוח. לפרטים על אופן חישוב המשלוח.

    משתלם להזמין הרבה!

0 Review(s)
Ingredients: Babhul (Acacia Nilotika), Jambhul (Syzigium Jambolanum), Lavang (Caryobhyllus Aromaticus), Manjishtha (Rubia Cordifolia), Dalchini (Cinnamomum Zeylanicum), Bor, Vajradanti, Acrod, Khair, Patang, Akkai Kadha, Bakul, Jeshthamadh, Kabab-Chini, Anant Mul, Maifal, Trifala, Ajwan.
230 ₽
In Stock
0 Review(s)
Himalaya's Complete Care Toothpaste, with its rare selection of herbal ingredients rich in anti- oxidants, has been specially developed to make teeth and gums strong. Toothache Tree, found in the valley of the subtropical Himalayas, is excellent for bleeding gums. This lemon-scented tree has been used in home remedies around the world to relieve toothaches.
170 ₽
In Stock

Top